Satte kommunen til veggs – nå har de fått svar

I et åpent brev til kommunen stilte tre kvinner fra Vik flere spørsmål rundt vedtaket om ny kunstgressbane på Vik. Nå har de fått svar.

Ny bane: Den nye kunstgressbanen på Lauvsnes er planlagt anlagt ved skolen. 

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: I forrige kommunestyre i Flatanger ble det enstemmig vedtatt å bygge kunstgressbane på Lauvsnes i Flatanger. De siste to–tre åra har kommunen jobbet med å legge til rette for at det være mulig å realisere en kunstgressbane i kommunen, da gressbanen på Vik, som i dag er Flatanger IL sin heimebane, ikke er god nok i henhold til dagens krav. Klubben har blant annet fått bekymringsmelding fra fotballkretsen om baneforholdene. Idrettslaget selv har også uttalt at banene er for dårlig drenert og at det ikke er mulig å trene i perioder med kraftig nedbør. Ifølge kommunen medfører en lang fotballsesong og perioder med store nedbørsmengder for stor belastning på gressbanen på Vik.