Klart for prosjekt Lakseveg nord

Vurderer bompenger

Namdal regionråd skal over helga ta stilling til opprettelsen av ei gruppe som skal jobbe med planlegging, finansiering og organisering av vegoppgradering fra Vikna og til E6.

HØYT PRIORITERT: I 2014 ble Laksevegen nord prioritert høyest av vegprosjekt av Region Namdal. Nå vil nærøyordfører Steinar Aspli at det skal blåses nytt liv i det vedtaket. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Tilbake i 2014 ble ordførerne i Namdalen enige om en felles prioritering av vegprosjekt i regionen. Og det prosjektet som fikk høyest prioritet var vegen mellom Flerengstranda på Vikna og E6 på Gartland i Grong.

Den prioriteringa ble ikke hørt av fylkestinget i daværende Nord-Trøndelag, og andre vegprosjekter ble prioritert høyere. Blant annet Namsos-Steinkjer. I perioden som har gått siden 2014 har også andre prosjekter blitt foreslått fram som har undergravd prioriteringa av Laksevegen nord som regionrådet den gang gjorde.

– Nå må vi komme oss ett steg videre. Det er veldig spennende å se om vi får tilslutning fra Namdal regionråd om å sette ned ei gruppe der kommunene, næringslivet, fylkeskommunen og Statens vegvesen er representert for å fremme Lakseveg nord, sier leder i samferdselskomiteen i regionrådet, nærøyordfører Steinar Aspli.

Ser til Fosen

– Ser vi på budsjettene til fylkeskommunen i årene framover, ser vi at det blir ikke mye til nye vegprosjekt. Vi må derfor tenke nytt, og har sett på hvordan de har lyktes med å realisere stadig nye vegprosjekt på Fosen, sier Aspli.

Det innebærer blant annet det byråkrater og politikere kaller brukerbetaling. Med andre ord bompenger.

– Vi må se på blant annet hvordan de er organisert. Her det alle kommunene med, og alle får sin andel av vegprosjektene, sier Aspli.

Må planlegges

De store vegprosjektene i fylket er i stor grad ferdig innen 2022 når handlingsplanen for samferdsel 2019–2022 går ut.

– Da må vi være godt forberedt og i posisjon slik at Laksevegen nord blir det neste store vegprosjektet i Trøndelag, sier Aspli.

Det jobbes nå for å få finansiert oppstart av det planleggingsarbeidet som må gjøres fram mot 2022.

– Vi håper å få en million til planlegging inn i fylkeskommunen sitt budsjett for 2019. Dette er noe som vil bli avgjort i løpet av desember.