Øker betalingssatsene til innbyggerne i Namdalseid med 2,8 prosent

Økt gjeld gir høye utgifter

Namdalseid kommune styrer mot et nullresultat i 2019, samtidig som gjelda øker med nesten 60 millioner kroner.

NY SKOLE: 93 millioner kroner er satt av til den nye skolen i Namdalseid som er under bygging. Etter planen skal den være ferdig til skolestart neste år.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene, skriver rådmannen i Namdalseid i budsjettforslaget som legges fram for formannskapet 22. november.