Kulturprisen utdelt til idrettsildsjeler

Anne Laukvik og Jan Ove Holand er tildelt Flatanger kommunes kulturpris for 2018.

HEDRET: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås med prisvinnerne Anne Laukvik og Jan Ove Holand.   Foto: Ove Magne Ribsskog, Flatangernytt

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Prisen ble overrakt under en aktivitetsdag på Jøssund lørdag. Laukvik og Holand får prisen for sin store innsats i kulturlivet gjennom mange år, og spesielt for sitt arbeid i Oladalen idrettslag.