Oppryddinga på Hoddøya er i gang – har frist til 1. mai 2019

– Forsøpling til sjenanse

Over to år etter at grunneieren fikk pålegg om å rydde opp i forsøpling og forurensing på Hoddøya, er ryddinga endelig i gang.

Opprydding på Hoddøya: Grunneier er i gang med oppryddinga etter flere pålegg og utsatte tidsfrister. Det varsles om tvangsmulkt på 100.000 kroner hvis oppryddinga ikke er ferdig innen 1. mai 2019.   Foto: Namsos kommune

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Forsøplinga og forurensinga har vært til sjenanse for brukerne av området i en årrekke. Hensatte biler, maskiner og øvrig utstyr er forsøpling av miljøet og lovstridig, ifølge Kommunalteknikk og eiendom i Namsos kommune.