– Vi kan ikke tie lenger

VIKTIG: – Det er et faktum at de folkevalgte også har arbeidsgiveransvar overfor varslerne, skriver Mari-Anne Hoff (SV) og Bjørn Arne Laugen (Ap).  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

De to undertegnede utgjorde mindretallet da flertallet i Leka formannskap med tre mot to stemmer i forrige uke bestemte at varslersaken skulle hemmeligholdes og inntil videre holdes unna kommunestyret. For de undertegnede har det hele tiden vært viktig at det ikke må gå partipolitikk i en så alvorlig sak, men at kommunestyret som arbeidsgiver kan samle seg om en framgangsmåte og prosess som ivaretar ordføreren og rådmannens interesser, men også varslernes interesser.

Det er et faktum at de folkevalgte også har arbeidsgiveransvar overfor varslerne.


 

Vi mente dette var en partipolitisk nøytral framgangsmåte og regnet med at formannskapet ville slutte opp om dette. Men på siste formannskapsmøte valgte Senterpartiet å slå ring om ordføreren og rådmannen, ved at de gikk imot å sende saken til kommunestyret, og samtidig fortsette å hemmeligholde saken.

Vi har kommet fram til at å tie for befolkningen og holde saken unna kommunestyret kun tjener rådmannen og ordførerens interesser. Rådmann og ordfører har deltatt svært aktivt, både administrativt og politisk.

Dette til tross for at det er rådmannen og ordføreren varslingssaken dreier seg om. Vår lojalitet har dessuten blitt satt kraftig på prøve ved at rådmannen og ordfører uttaler seg til media på en måte som kun er til fordel for dem selv og deres sak.

Vår frustrasjon har ikke blitt mindre av at ordføreren i media framstiller Kommunenes Sentralforbund (KS)som uhildet i saken. Vi finner det nødvendig å påpeke at KS representerer ordfører og rådmannens interesser, ikke varslernes interesser, som ivaretas gjennom deres organisasjoner.

Ordføreren leverer derfor et partsinnlegg når han uttaler til media at KS har konkludert med at det ikke dreier seg om varslingssak. Varslerne og deres organisasjoner har en helt annen oppfatning.

Når Sp i formannskapet topper dette med å bevilge 100.000 kroner til KS-advokater, for ene og alene å forsvare ordføreren og rådmannens interesser, føler mindretallet at vår lojalitet og taushet er provosert til bristepunktet.

Vi vil på det sterkeste anbefale at kontrollutvalgets vedtak om å sende saken til kommunestyret iverksettes, der arbeidsgiveransvaret faktisk ligger. Bare på den måten kan varslingssaken komme inn på et uhildet spor. Vi ber også om at kommunestyret gjør det klart at ordfører og rådmann som part i saken skal slutte å delta i behandlingen av saken, men også slutte å uttale seg om saken på vegne av kommunen. Også alle andre som er underlagt rådmannen burde innse sin inhabilitet og ta nødvendige skritt.

Vi håpet i det lengste at det ikke skulle gå partipolitikk i varslingssaken. Etter siste formannskapsmøte konstaterer vi at Senterpartiet etter vår mening valgte å slår ring om ordfører og rådmannen. Vi ber om at kommunestyrets representanter legger partipolitikk til side og tar arbeidsgiveransvar, slik at kommunestyret, eller de kommunestyret velger, overtar den videre prosessen på en måte alvoret i saken fortjener.


Lekarådmannen foreslår at det brukes midler til juridisk bistand til oppfølging:

100.000 til varslersaken

Rundt ti prosent av de ansatte i Leka kommune står bak varslene mot rådmann og ordfører. Torsdag inviteres formannskapet til å bruke 100.000 kroner på advokater i saken.

 

Rot om hemmelighold og åpenhet

Ansettelse av sykepleiesjef skulle skje i hemmelighet, mens rektor skulle ansettes i full offentlighet. Men alle vurderinger var offentlige.

«Møtte veggen» i Leka formannskap

Bjørn Arne Laugen (Ap) gjorde et forsøk på å få den såkalte «varslersaken» inn for kommunestyret, men fikk ikke gehør hos Sp-flertallet.