Investeringsforslag i Bindal øker driftsutgiftene og vil medføre nedbemanninger

Planer for 220 millioner kroner

Investeringer for rundt 220 millioner totalt vil øke driftsutgiftene såpass at kommunen må nedbemanne for to og fire millioner i 2021 og 2022.

STORT: Det største, planlagte byggeprosjektet - som også er igang - i Bindal er skole og hall til 85 millioner kroner.  

NAMDALSAVISA

BINDAL: Dette går fram av budsjettforslaget rådmann Knut Toresen presenterer i formannskapet torsdag. På sikt vil rente- og avdragene øke årlige driftsutgifter med nærmere seks millioner kroner.