Vil ikke flytte Olav Duun vgs.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for utdanning innstiller på at Olav Duun videregående skole skal bli hvor den er.

Fylkestinget avgjør: Olav Duun videregående skole ikke vil bli en del av et mulig framtidig Campus Namdal, om ikke fylkestinget kommer fram til noe annet 12. og 13. desember. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fylkesrådmannen bes meddele Namsos kommune at Trøndelag fylkeskommune vil satse på en videreutvikling av skoleanlegget der det ligger i dag.