Elevene vil ha psykisk helse som fag i skolen

Det, pluss mange andre tiltak for å bedre unges psykiske helse, kom fram i idedugnaden Vikna kommune arrangerte onsdag.

Presenterte: Onsdag inviterte Vikna kommune til idedugnad for å styrke satsinga på barn og unge i kommunen, og legge til rette for god psykisk helse.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna kommune har blitt plukket ut til å delta i Program for folkehelsearbeid via Trøndelag fylkeskommune, og gjennom programmet har kommunen fått tilskudd i tre til fem år framover.