Vikna og Nærøy går mot ei samla gjeld på 1 milliard

Investeringer må vente

Den største utfordringa rådmennene i Vikna og Nærøy ser i sine egne budsjetter – og i det som fra neste år av blir et felles budsjett – er lånegjelda.

DET MESTE I BALANSE: Rådmann Helge Thorsen (fra venstre) og økonomisjef Fred Moen fra Nærøy – og rådmann Roy Ottesen og økonomisjef Ida Fløan Beisvåg fra Vikna – la fram sine respektive kommuners budsjettforslag i samme seanse onsdag. Forslagene var preget av stor gjeld og små overraskelser ellers. 

Vi har ikke råd til å ha alt på både Kolvereid og på Rørvik.

Roy Ottesen, rådmann i Vikna
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Som en forberedelse til kommunesammenslåinga i 2020 la rådmennene i Nærøy og Vikna fram sine budsjettforslag i en felles seanse onsdag.