Håper ikke løpet er kjørt

– Yes. Endelig kommer det noen som kan rehabilitere Åsnesset, sa Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad til seg selv.

VIL BETY MYE: Steinar Lyngstad, ordfører i Namdalseid, synes det er synd at samkommunestyret i Midtre Namdal avslo å gi konsesjon for kjøp av Åsnesset til Namdalens Træsliberi AS. Han håper i det lengste at selskapets planer likevel vil la seg realisere. Lyngstad mener det vil bety svært mye for Sjøåsen, Namdalseid og hele regionen som sådan. 

Å gi konsesjon til selskapet vil gagne samfunnet, det ville blitt et stort løft.

Steinar Lyngstad
NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Men der Lyngstad var udelt positiv, sa Namdal samkommunestyre nei til å gi Namdalens Træsliberi AS konsesjon til å kjøpe Åsnesset på Sjøåsen.