Fylkesmannen mot hytte

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Fylkesmannen i Trøndelag har gitt Nærøy kommune beskjed at kommunens vedtak om å gi dispensasjon for oppføring av en fritidsbolig ved Eiternes vil bli påklaget. Utvalg for drift og utvikling innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i møte 31. august 2018.