Skal utvide fagskolen

NAMDALSAVISA

VIKNA: Trøndelag fylkeskommune har i et brev orientert Vikna kommune om bakgrunnen for søknad om rammetillatelse for utvidelse av Ytre Namdal fagskole i Rørvik. Tiltaket omfatter utvidelse av fagskolen og samlokalisering av fagskolen og sikkerhetssenteret i Rørvik.