Fossbrenna-brannen

Frikjent for erstatningskrav på nær 13 millioner

En kvinne i 20-åra er av Namdal tingrett frifunnet for grov uaktsomhet etter rekkehusbrannen i Namsos i mai 2017. Og fra å betale erstatninger på omkring 12,7 millioner kroner.

  Foto: Kjell Vidar Aune

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Etter en samlet vurdering av de ovennevnte forhold, finner rettens flertall at det foreligger forhold hos tiltalte som unnskylder henne slik at straff ikke er på sin plass, heter det i dommen fra Namdal tingrett