Fylkesmannen skeptisk til møtepraksis: Kan være lovbrudd

Leka kommunes offentlighetspraksis i to ansettelsessaker er trolig et brudd på kommuneloven.

KRITIKK: Ordfører Per-Helga Johansens og rådmann Solveig Slyngstads rutiner med innkallinger og møtepraksis under lupen. 

NAMDALSAVISA

LEKA: NA omtalte nylig tilsetting av sykepleiesjef og rektor i formannskapsmøte 15. november. Ansettelse av sykepleiesjef skulle skje i hemmelighet, mens rektor skulle ansettes i full offentlighet. Samtidig var sakspapirene med personopplysninger og vurdering av alle søkernes «egnethet» til stillingene lagt ut åpent.