Spaltisten

Leserbrev fra Arne Lein

: FOTO: TOR MARTIN ÅRSETH 

NAMDALSAVISA

Denne fredagen må jeg gi etter for maset. Min gode venn og plageånd, Arne Lein, kontakter meg jevnlig for å få innpass i Namdalsavisas spalter. Jeg har til nå avvist hans ønske, og ment at hans utgytelser passer best i hans egen lokalavis, Breinposten. Der slipper han til i så stor grad at enkelte utgaver har flere innlegg fra Arnes penn enn fra den ansvarlige redaktøren, som også er avisas eneste journalist.

Problemet er at Breinposten kommer ut bare annenhver torsdag, og at redaktøren allerede har mottatt nok leserbrev til de fem neste utgivelsene. Ja, Arne har god tid til både å tenke og skrive.

For dere som ikke kjenner han, så kan jeg opplyse at han bor alene på gården Lein oppe i Leingrenda, sammen med sine to brødre Bjarne og Kurt. Leingården har store utmarksressurser, og Arne er stolt eier av en ATV som brukes i næringsøyemed.

Han har sterke meninger om maktmenneskers elendige praktiske sans, og er svært kritisk til sentralisering og manglende forståelse for distriktenes utfordringer. Han gir blaffen i ansvarsfordelingen mellom politiske nivå, og retter glatt både baker for smed og byråkrat for politiker.

Arne skriver et konservativt bokmål, til dels med ureglementær tegnsetting. I innlegget som følger har jeg luket ut egennavn og personkarakteristikker som etter min vurdering var på feil side av injurielovgivningen. Innlegget er også noe forkortet.

Ærede redaktør!

Nu er det pinadø nok! Er det ikke slik at våre skolebarn skal fraktes trygt til skolen lengre? Vad har denne fylkessammenslåingen bidratt med på dette området? Jo, side opp og side ned med oppslag om avslag og negative utslag av et endret regelverk som noen papirhaner på Steinkjer sitter og forvalter. En gang er det 27 meter for kort, en annen gang er det 18 meter, og en tredje gang er det et manglende kort som gjør at elevene ikke får skyss i det hele tatt, selv om det er langt nok. Bussene kjører med tomme seter mens skolebarnene trasker mellom lastebiler og en kø med fylkesansatte som kjører i skytteltrafikk mellom Steinkjer og Trondhjem på møter om trafikksikkerhet.

Ja, noen tar vel tog og buss også. Bare ikke de som bor nord for Steinkjer, for da kommer de sannsynligvis ikke hjem den dagen. For når de kommer til Steinkjer, da har bussen nordover akkurat gått. Og den bussen som gikk direkte fra Namsos til Trondhjem, det var den første som forsvant etter at Trøndelag ble ett fylke. Det kan jo ellers fortone seg merkelig, når man ser hvor ivrig alle er for å få mest mulig til den såkalte Trønderhovedstaden.

Trønderbanen skulle jo rustes opp og elektrifiseres. Det var ikke måte på lovnader og hallelujarop en stund. Nu ser det ut til at den i stedet vil ruste opp helt til de gamle togvognene blir stående for godt. Ja, den smakte nok godt marcipankaken som ble spist på perrongen for en stund siden, av disse bløffmakerne som lovet noe som ble glemt straks etter at valgkampen var endt.

Fra oss som prøver å forvalte milevis med utmark på beste måte, med utleie av jakt, fiske og overnatting i fjellet, kan jeg sende følgende hilsen til dere som sitter med paragrafer i øynene og en praktisk sans på minussiden:

Det er mulig at brønnpissing og driting i eget reir er en hobby dere finner interessant, men vi som eier den utmarka som ikke har blitt nasjonalpark, synes den også er verdt å ta vare på. Min bestefar hadde kløvhest, som sank nedi myra for hvert skritt den tok, selv har jeg en sekshjuling som flyter oppå. Det går sikkert å traske med en hest i fjellet dersom du har månedslønn, men vi som må jobbe for hver krone har ikke tid og råd til slikt. La oss gjøre jobben vår, det er det vi ber om.

Fra dem som skaper mat og penger langs kysten kan jeg hilse og si nesten det samme. Hold fingrene unna våre penger! Det er rart hvor populær denne kjøttvekta har blitt, ja nå skal den til og med brukes på fisk! Det er sikkert attraktivt å fordele godene etter kjøttvekta for de feite og late i en stor by, men for oss magre sliterne i utkantstrøka, så er det rett og slett et ran av midler vi har tjent gjennom hardt arbeid.

Trondhjemmerne løftet øyenbrynene helt opp i hårfestet etter opplysninger om at det kanskje var folk ved Nidelvens os før kongen på sokkelen såkalt grunnla byen i år 997. Dere kan ta dere en bolle fra Rosenborg Dampbakeri på at da hadde ytternamdalinger og helgelendinger drevet fiskehandel der i flere hundre år allerede. Men den gang som nå ble aldri distriktenes innsats lagt merke til i storbyene.

På vegne av verdiskaperne,

Arne Lein

skrevet av, Sigmund Kveli, som er selvstendig dagdrivende humorist, Kvelirulant, og en tredjedel av humorgruppa Kveli Rånes Bremseth. Han er regissør for humorfenomenet Pe Torsa i Kvelia, og en av opphavsmennene til den særegne Kvelihumoren. Han er Libygg, bosatt i Namsos.