Stramt driftsbudsjett uten økonomisk buffer i Flatanger

Offensive investeringer

Penger fra Havbruks-fondet kommer godt med når Flatanger kommune skal dekke huller i driftsbudsjettet for 2019.

BARNEHAGEUTBYGGING: Flatanger kommune skal neste år investere omkring 17 millioner kroner i utbygging av barnehagen på Lauvsnes. Kommunen tar sikte på å legge prosjektet ut på anbud i uke 50 og anbudsfristen er antydet å bli 1. februar 2019.  Foto: TEGNING: Arcon prosjekt AS

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Som flere andre namdalskommuner får også Flatanger en nedgang i realinntektene neste år. For Flatangers del er nedgangen beregnet til -0,6 prosent.