Ønsker byggestart før 2021 på den gamle brannstasjonstomta

Vil ha boliger framfor asfalt

Namsos kommune står overfor boligutfordringer for eldre. Eldres råd mener de har løsninga.

VIL BYGGE: Her vil de at eldre skal bo. Gunnar Hojem og Gerd Nordmelan i eldrerådet i Namsos ønsker at Namsos kommune prioriterer å bygge eldreboliger på den gamle brannstasjonstomta framfor å bruke den som parkeringsplass.   Foto: BJØRN TORE NESS

Eldre mennesker har behov for å være en del av samfunnet – og ikke bli gjemt bort på litt utilgjengelige plasser.

Gunnar Hojem, Eldres råd
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Namsos Helsehus er nå fullt. Den demografiske utviklinga i Namsos tilsier at vi allerede i 2025 vil ha behov for ytterligere 25 til 30 plasser for eldre – enten ved en utbygging av helsehuset på Bjørum – eller ved at kommunen bygger på et mer sentrumsnært område, sier Gunnar Hojem og Gerd Nordmelan i eldrerådet.