I løpet av tre år er det fullt på tre kirkegårder

Kirkegårdene i Vemundvik, Klinga og på Dun blir fulle i løpet av tre år, og Sævik kirkegård kan igjen bli et alternativ.

FULLT: Kirkeverge Helge Lauvsnes er bekymret for kapasiteten ved tre av kirkegårdene innenfor hans virkeområde. Kirkegården i Vemundvik blir full i løpet av tre år, noe som krever nye og langsiktige tiltak. Ellers kan alternativet bli gravferd på Høknes gravlund. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Selv om det er ledige gravplasser i kommunen sett under ett, er det de lokale gravplassene vi må forholde oss til i praksis, uttaler kirkeverge Helge Lauvsnes.