Elever i Bangdalen bruker enkelte dager 3,5 timer for å komme seg til og fra skolen

Må vente i opp mot to timer på buss heim

Enkelte dager må elevene fra Bangdalen påregne reisetid på tre og en halv time til og fra skolen – på en 3,6 mil lang skoleveg.

TRE MIL – OVER TRE TIMER: Enkelte elever fra Bangdalen må bruke mange timer på å reise fra og til skolen. Størst ventetid er det for elevene på 1.–4. trinn fra Bangdalen på Høknes barneskole på fredager. I tillegg til 45 minutter fra og til skolen – må de vente i to timer på skolen før bussen kjører de heim. – Enkelte barn gruer seg til å gå på skolen på grunn av reisetida, sier Hilde Nielsen (til venstre) og Cathrine Guldvik på vegne av foreldre og elever. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Etter at det ble bussbytte på Klingakorsen føler både barn og foreldre at tilbudet er svært utrygt og dårlig.

Cathrine Guldvik
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi vil at våre barn skal ha en trygg og god skoleveg med kortest mulig reisetid – slik det står i skoleskyssreglementet til fylkeskommunen. Etter at det ble bussbytte på Klingakorsen føler både barn og foreldre at tilbudet er svært utrygt og dårlig, sier Cathrine Guldvik på vegne av foreldre og skoleelever i Bangdalen i Namsos.