HAVBRUKSFONDET

Rolig, rolig Steinar Aspli

MENINGER
NAMDALSAVISA

Nærøyordfører Steinar Aspli er i Namdalsavisa 20. november nok engang ute med upresise uttalelser om skatter og avgifter i oppdrettsbransjen. Der påstår Aspli at regjeringen ønsker å fordele pengene i havbruksfondet flatt ut til alle landets innbyggere og at Namdalen vil ranes for 185 millioner kroner.


Skal millionene stjeles fra Trøndelagskysten?

Ikke rør Havbruksfondet

INNLEGG

 

Asplis påstander er med all respekt å melde tøv, og det vet Aspli. Det Aspli, som styremedlem i Nettverk for kystkommuner, vet er at regjeringen nå ser på muligheter for å justere de særskilte skattene og oppdrettsnæringen betaler inn til samfunnet. Næringen er svært sentral for Norges framtid og slik jeg ser det er det viktig at vi legger til rette for at næringen kan utvikle seg, samtidig som vi sikrer kompensasjon til lokalsamfunn, miljø og vill-laks. Godt utformede økonomiske insentiver kan bidra til dette.


Namdalen kan miste 185 av 200 oppdrettsmillioner: – Alle må forstå galskapen i dette

– Det blir helt feil at vi som arbeider med oppdrett skal dele godene med dem som ikke gjør det, mener ordfører Steinar Aspli i Nærøy.

   

Oppdrettsveteranene i Ytre Namdal reagerer

– Uheldig å tømme Havbruksfondet

Oppdrettssjefene er enige: Hadde Havbruksfondet fungert som et vanlig fond, ville alt vært i sin skjønneste orden.


Ordningen med havbruksfondet er etter min mening ikke perfekt. Slik jeg leser intervjuet med oppdrettsveteranene Finn W. Sinkaberg og Nils M. Williksen i Namdalsavisa 21. november er også de enige i at dagens system kan forbedres. At dagens system kan forbedres lå også til grunn da flertallet på Stortinget fattet sitt vedtak våren 2017 om å gjennomgå systemet for å skattlegge oppdrettsnæringen.

Det er den gjennomgangen som pågår nå. Forslagene som Finansdepartementets utvalg kommer fram til skal behandles av Stortinget før de eventuelt vedtas og blir gjeldende politikk. Jeg ser frem til at saken skal behandles på Stortinget våren 2020.

Jeg vil anbefale Steinar Aspli å være konstruktiv og nytenkende i denne prosessen. Aspli har som ordfører i en viktig oppdrettskommune, og som styremedlem i interesseorganisasjonen Nettverk for kystkommuner, rikelig anledning til å komme med innspill. De innspillsmulighetene bør han bruke fornuftig. Ikke til å pøse ut ubegrunnet skremselspropaganda som den han fremfører i Namdalsavisa 20. november.