Uavklart om flyktninger

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har informert Nærøy og andre kommuner som er anmodet om å bosette flyktninger i 2018 om situasjonen. Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet til å være på om lag 5.300 personer.

Imdi vil sammen med KS (Kommunenes sentralforbund) vurdere hvilke kommuner som skal anmodes og hvor mange flyktninger den enkelte kommune blir bedt om å bosette. Aktuelle kommuner kan forvente anmodning fra Imdi i desember.