Billigere nyveg

NAMDALSAVISA

GRONG: Da det ble bestemt å ruste opp den kommunale vegen fra Lissåa til lokstallen, ble det vedtatt ei kostnadsramme på 2,45 mill. kroner. Nå er prosjektet fullført og kommunestyret har godkjent regnskapet som viser en besparelse på 317.691 kroner.

At arbeidet ble billigere enn planlagt, skyldes at det ble valgt ei veglinje som gjorde at det ikke ble nødvendig å bygge en støttemur. På den 220 meter lange strekninga er det lagt fortau og satt opp gatelys.