Ingen van(n)lig jobb

Vannkoordinatoren får som oppgave å sørge for at alt vann i Namdalen forvaltes med utgangspunkt i miljøhensyn.

VANNFORVALTNING: Namsenvassdraget har allerede en 40 prosent stilling tilknyttet vannområdet, nå går rådmennene inn for at det blir en ny prosjektstilling som dekker alle tre vannområder i Namdalen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med utgangspunkt i at den regionale vannforvaltningsplanen utløper i 2021, ønsker kommunene i Namdalen å opprette en prosjektstilling som vannkoordinator for de neste tre årene.