Nei til brøytetilskudd

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det sies nei til en søknad om å yte tilskudd til brøyting av vegene i Børgefjellsenteret. Avslaget begrunnes med kommunens økonomiske situasjon og at ei bevilgning vil kunne føre til forskjellsbehandling i forhold til andre aktører som også driver samfunnsnyttig virksomhet.

Børgefjellsenteret har inngått avtale med entreprenør som vil bety en årlig kostnad på 375.000 kroner og kommunen var søkt om et tilskudd på ca. 20.000 kroner.