Samlet investeringsramme 2019–2022 omkring 130 millioner kroner.

Satser på hall og helse

Innføring av eiendomsskatt i Høylandet kommune bidrar til at kommunen kan satse på flere viktige investeringer.

HÅLLINGHALLEN: Formannskapet går inn for en samlet investeringsramme til ny flerbrukshall på 72 millioner kroner for de neste fire årene. Tegninga viser hvordan den nye hallen kan komme til å bli seende ut.  Foto: ILLUSTRASJON: Arkitektkontoret Blom AS

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Formannskapet gjorde ingen store endringer, men vi fant 150.000 kroner til å reparere kirketrappa, ellers er formannskapets innstilling lik rådmannens forslag, sier ordfører Hege Nordheim-Viken.