Stor elgtetthet i Vikna

NAMDALSAVISA

VIKNA: Ifølge rådmannen har Vikna i flere år hatt bortimot den største tettheten av elg i forhold til tellende areal når en ser på landet under ett. Dette kommer fram i saksutredninga til naturstyret, som har tildelt elg på Vikna elgvald inneværende år.

Tidligere i år vedtok naturstyret å tildele Vikna elgvald en kvote på 146 dyr. 70 prosent skulle fordeles først og de resterende 30 prosent etter ei ukes jakt. Siste del prioriteres jaktfelt som har ulemper knytta til elgstammen, heter det.