Willy Knobloch til minne

NAMDALSAVISA

Willy Knobloch er gått bort. Han var en samfunnsengasjert person. Han hadde i en årrekke sin plass i kommunestyret i Namsos som representant for Norges Kommunistiske Parti. Her var han sammen med andre av partiets representanter en talsmann for arbeidsfolk i byen.

Willy var også i flere perioder formann i Bygningsrådet i Namsos og ledet beslutningene når de store utbyggingene i bolig- og industriområdene rundt sentrum ble besluttet reist. I sitt arbeid her var han en dyktig og god talsmann for dem som hadde gitt han sin tillit og for kommunen i sin helhet.

Han var også meget interessert i idrett. Han hadde mye glede med den. Rundt omkring forberedte og ledet han idrettsarrangementer. Både små lokale, regionale og store nasjonale arrangementer. For både barn og unge. Willy var blid og omgjengelig. Han hadde mange minner som han fortalte om til oss. Men var det idrettsarrangementer på tv, så fortelles det at da «mistet» de som var rundt han kontakten med ham. Da var det tv`n som hadde kontakten. Bare noen få kommentarer kom det fra han. Noen positive og andre det motsatte.

I sitt arbeid hadde han et stort engasjement og humør. Men Willy var ikke en person med store ord. Derimot var hans meninger veloverveide. Han var arbeidsom, saklig og pålitelig og ikke minst kunnskapsrik. Derfor hadde han fra andre stor tillit. Han vil bli savnet.

Ved Willy sin bortgang, føler vi med hans familie.

NKP-Namsos

Jan Tiller og Knut Holm