– Regjeringa må på banen

Onsdag markeres Fastlegedagen over hele landet for å vise hvor viktig fastlegeordninga er. I Nærøy har de lenge kjent på at ordninga er inne i en krise, og har over flere år hatt stor gjennomtrekk.

ØNSKER TILTAK: Sabine Mostövel, kommuneoverlege i Nærøy kommune, er ikke i tvil om at regjeringa må på banen for å komme med tiltak for å øke rekrutteringa.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet. Onsdag arrangerte derfor legeforeninga Fastlegedagen for første gang. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om hvor viktig fastlegeordningen er, og samtidig vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt.