– Regjeringa må på banen

Onsdag markeres Fastlegedagen over hele landet for å vise hvor viktig fastlegeordninga er. I Nærøy har de lenge kjent på at ordninga er inne i en krise, og har over flere år hatt stor gjennomtrekk.

ØNSKER TILTAK: Sabine Mostövel, kommuneoverlege i Nærøy kommune, er ikke i tvil om at regjeringa må på banen for å komme med tiltak for å øke rekrutteringa.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet. Onsdag arrangerte derfor legeforeninga Fastlegedagen for første gang. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om hvor viktig fastlegeordningen er, og samtidig vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt.

På Nærøy legekontor ble det fra morgenen av servert kake og kaffe til de som satt på venterommet.