Julejam på Zanzibar Inn

Fjerde juledag blir det julejam på Zanzibar Inn på Lauvsnes.

PÅ JAM: Jens Martin Olsen deltar på julejammen. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Vokalister som Frank Reppen (Blood On Wheels), Maren Emilie Kløven Lein og Jens Martin Olsen (Stiv Kuling) er allerede klar for julejammen på Zanzibar.