Innspill

NRK svikter distriktene

KRITISK: Håkon Arntsen mener at NRK svikter distriktene i sine nyhetssendinger.  Foto: Runar Moen

NAMDALSAVISA

NRK har tre distriktssendinger per dag som for Trøndelags vedkommende absolutt ikke passer til navnet. Det er slett ikke distriktssendinger, men nesten uten unntak lettvinte saker fra Trondheim. Nyheter fra det øvrige sør- og nordfylke, kan man bare glemme.

Jeg synes ikke NRK gjør jobben de er pålagt, nemlig å gi seerne innblikk i hva som foregår i hele Trøndelag. Sendingene virker «lettvinte», som om en sender ut en journalist i Trondheim bare for å fylle sendeskjema. Det hele virker giddaløst og uten tanke på at det bor folk utenfor Trondheim. Det gjør heller ikke saken bedre at de to sendingene på kveldstid bare er gjentakelse av den første sendingen.

Dette er rett og slett svakt. Redaksjonen gjør ikke jobben de er pålagt.

Jeg er klar over at NRK Trøndelag også har nedbemmannet, men det burde være mannskap nok til å lage langt bedre nyhetssendinger enn hva som nå er tilfelle.

NRK har et spesielt ansvar, i og med at de er «enerådende» for å formidle distriktsnyheter.

Dette ansvaret synes ikke å ha innvirkning på NRK Trøndelag. At det fortsatt bor flere trøndere i fylket utenfor Trondheim, gjenspeiler definitivt ikke NRKs prioriteringer.

På tide å gi seerne nyheter fra hele Trøndelag.