Kommunene krevde revisjon i 2013 – nå kommer saken på høring

NVE har brukt fem år på å bestemme seg

Konsesjonene for regulering av kraftverk og damanlegg i øvre del av Namsenvassdraget er fra 1940- og 1950-tallet. Kommunene i Indre Namdal mener tida er overmoden for å sette nye krav.

MILJØSYNDER: Tiltakene som ble utført i Limingen på 1950-tallet, aldri ville blitt gjennomført i dagens situasjon, mener Indre Namdals-kommunene. Som ser revisjon av konsesjonsbetingelsene som en enestående mulighet til å rette opp i gamle miljøsynder. Motivet er fra Mikkeltangen i Lierne kommune, fotografert i 2008 da vannstanden var svært lav. FOTO: AASE DILLE 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det har tatt forferdelig lang tid, noe vi for så vidt var forberedt på, men det er godt at vi forhåpentligvis nærmer oss en avklaring, sier ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy.