Sykehusstrid i nord kan bety 12.000 nye pasienter til Namsos

En ny rapport peker på Mo i Rana som lokasjon for nytt akuttsykehus på Helgeland. Det gjør at 12.000 pasienter tar et steg nærmere Sykehuset Namsos.

TREKKER SØROVER? Ei ressursgruppe peker på at det bør bygges et nytt akuttsykehus i Mo i Rana. Det kan føre til at store mengder pasienter på Sør-Helgeland vil trekke sørover til Sykehuset Namsos. Dette kan potensielt øke pasientgrunnlaget til sykehuset med 30 prosent. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Med denne rapporten har sjansen for en potensiell pasientflukt til Sykehuset Namsos blitt større, sier Kari Anne Andreassen, nestleder i Sør-Helgeland regionråd, og ordfører i Vevelstad kommune. Sammen med Sømna, Brønnøy, Bindal og Vega utgjør de regionen Sør-Helgeland.