Fylkessammenslåinga har gitt nye utfordringer for politikere

Åste Marie valgte familien foran politikken

Et nytt fylke har gitt politikerne nye utfordringer. Reiseavstander og konstant dårlig samvittighet er de største av dem alle.

ANDRE PRIORITERINGER: For KrF-politiker Åste Marie Lande Lindau fra Namsos er det ikke politikken som er det viktigste lenger. Det er de to barna som har kommet til siden valget i 2015.   Foto: Harald Sæterøy, T-A

Dermed kan vi fort få et snevert politikerkorps.

Åste Marie Lande Lindau (KrF)
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Åste Marie Lande Lindau (KrF) fra Namsos valgte familien foran politikken, og takket nei til en ny periode i fylkestinget. Nettopp på grunn av reiseavstander og økt tidsbruk på politisk arbeid.