Leka-ordføreren: Sammenslåinga er en katastrofe

Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp) er overbevist om at de lange avstandene internt i fylket fører til at utkantkommuner mister muligheten for inn- flytelse og påvirkning på viktige politiske prosesser.

IKKE BRA: Ordfører Per Helge Johansen (Sp) i Leka karakteriserer fylkessammenslåinga som en katastrofe, og mener utkantene har mistet muligheten til å kunne påvirke de politiske prosessene.  Foto: Harald Sæterøy, Trønder-Avisa

Vi var en utkant i gamle Nord-Trøndelag. Slik føles det ikke lenger.

Terje Sørvik (Ap)
NAMDALSAVISA

LEKA: Han kaller sammenslåinga en katastrofe, og mener at utkantene ble tatt på senga da sammenslåingsvedtaket ble fattet.