Idrettslag i Trøndelag får utbetalt 33,9 millioner kroner før jul

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2018. 529 idrettslag i Trøndelag får 33,9 mill kroner. Pengene utbetales medio desember.
NAMDALSAVISA

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 518 567 968 kroner basert på regnskapsåret 2017. Idrettslagene får 377 millioner kroner til fordeling – ca. 24,2 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. Det er likevel langt frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2017 ble det søkt om 695,6 millioner i refusjon for vare og tjenestemoms i norsk idrett. Avkortningen for 2018 er på 25,5 prosent av søknadsbeløpet.

– Dette er naturligvis gode tall, og Norges idrettsforbund er godt fornøyd med økningen fra i fjor. Likevel kan vi ikke være fornøyde så lenge ordningen ikke er rammestyrt og ikke dekker 100 prosent av kostnadene idrettslagene har på vare og tjenestemoms.  Det er og blir urettferdig at frivillige organisasjoner skal «sponse» staten med moms – særlig når private selskaper får refundert all moms, og myndighetene ikke betaler den. Da blir løypemaskinene til hotellet og kommunen billigere enn den idrettslaget må kjøpe.  Sånn skal det ikke være, sier Tom Tvedt.

– Det jobbes godt for å gjøre denne ordningen enda bedre, og det er bra. Disse pengene gjør at idrettslagene kan bruke mer penger og ressurser på idrettslig aktivitet. Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene. Når ordningen blir rammestyrt og dekker 100 prosent, vil den sørge for at idrettslagene ikke betaler avgift på frivillig arbeid, fremholder Tvedt.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 74, 3 mill kroner, på toppen av de 20,9 millionene som særkretser/regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 20,9 mill kroner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 9,1 mill kroner.

Utbetales før jul

Utbetalingen av momskompensasjonen for 2018 skjer medio desember.

Norges idrettsforbund      20 867 225
Aksjeselskaper                  6 407 144
Idrettskretser                     9 179 742
Særforbund                     74 313 756
Bedriftsidrettslag               4 251 520
Bedriftsidrettskretser         3 694 970
Særkretser                      19 706 779
Regioner                            1 209 887
Idrettsråd                            1 837 368
Klubber                           377 099 577

Sum                                 518 567 968