Kritikk mot kommuneleledelsen i behandlingen av varslersaken

Senter for ledelse skal leies inn for å gjennomføre en organisasjonsanalyse, vurdering og forslag til tiltak i kjølvannet av varslersaken på Leka.

FIKK KRITIKK: Ordfører Per Helge Johansen måtte finne seg i å få kritikk fra opposisjonen på hvordan varslersaken er håndtert. Blant annet gikk kritikken på mulig inhabilitet blant dem som har jobbet med saken i kommunen og at det har tatt lang tid. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Fredag var varslet fra ansatte i Leka kommune som blant annet målbærer kritikk mot kommunens ledelse på sakskartet. Det kommunestyret skulle si noe om var vegen videre, og i forslaget til vedtak lå det blant annet at Senter for ledelse skulle leies inn for å se på hvordan kommunen drives.