Leka må bruke seks millioner fra fond for å få budsjettet i havn

Leka må legge ned stor innsats for å få balanse mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. For de klarer ikke mange år med et tilsvarende stort innhogg i sparekontoen.

IKKE LYSTIG: Det er ikke samsvar mellom de ønsker etatssjefene har når det gjelder budsjettet for 2019 og de midlene som regnskapssjef Randi Grøndal har funnet. Derfor må Leka kommune belage seg på å ta seks millioner fra disposisjonsfond for å få balanse. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Leka kommune er en stor havbrukskommune, og når midlene fra Havbruksfondet ble fordelt i år fikk øykommunen 20,8 millioner kroner. Dette kjøper kommunen tid når det gjelder å få balanse i økonomien.