Styremedlem i Helse Nord-Trøndelag:

Kritiserer ledelsen i helseforetaket – krever smartere fordeling av oppgaver

Helse Nord-Trøndelag har ikke klart å nedbemanne slik styret krever. Nå mener eierrepresentant for Helse Midt-Norge at foretaket må se på funksjonsfordelinga mellom sykehusene.

HARDE KRAV: – Det er nødt til å skje en forbedring på gjennomføring av innsparingene som er vedtatt i styret, sier styremedlem i Helse Nord-Trøndelag, Nils Kvernmo. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Helse Nord-Trøndelag står overfor en budsjettforbedring på over 40 millioner kroner i 2019 etter at styret nektet at helseforetaket budsjetterte med minus ti millioner i 2019.