Rådmannen i Nærøy sier nei til oppdrettslokalitet i Arnøyfjorden

Miljø trumfer næring

Midtnorsk havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS har søkt unntak fra gjeldende arealplan i Arnøyfjorden for å opprette en oppdrettslokalitet.

NEI TIL OPPDRETT: Rådmannen i Nærøy vil ikke gi dispensasjon fra reguleringsplanen for Arnøyfjorden og tillate oppdrett. Det begrunnes delvis med kvalitetene fjorden har for friluftslivet. 

NAMDALSAVISA

ARNØYFJORDEN: Det har vært mange runder i forskjellige forvaltningsorgan vedrørende etableringa. Det startet med en søknad fra Midtnorsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS for et drøyt år siden.