Sjøtransport Rotsund AS og NTS Shipping AS blir ett selskap

Sjøtransport Rotsund AS og NTS Shipping AS fusjonerer.

Fusjonert: Harald og Bjarne Johannessen (til høyre) har bygd opp den anerkjente merkevaren Sjøtransport Rotsund AS som nå er fusjonert med NTS Shipping AS. Bjarne Johannessen er leder for det fusjonerte selskapet.   Foto: Ragnhild Enoksen

NAMDALSAVISA

Sjøtransport Rotsund AS har siden januar 2018 vært en del av NTS Gruppen. Tidligere i høst besluttet styrene i Sjøtransport Rotsund AS og NTS Shipping AS å fusjonere de to selskapene, skriver selskapet i en pressemelding mandag-