Dømt til 18 dager i fengsel

Med høy promille forsøkte mannen å kjøre bilen opp på vegen etter ei utforkjøring. Nå er han dømt til fengsel i 18 dager, bot på 30.000 kroner og tap av retten til å kjøre bil i to år.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: På morgenen en junidag i år, kjørte en kvinne med barna i bilen på veg til barnehagen. På en nesten rett strekning ble hun oppmerksom på en bil som sto ute i grøfta. Den hadde kjørt over i motsatt kjørebane og sto på utsida av asfalktkanten med fronten ned i grøfta.