Rørvik sanitetsforenings gave blir ikke godt mottatt fra sentralt hold

– De bryter retningslinjene

Generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening sier gaven på en halv million til altertavle bryter med retningslinjene til organisasjonen.

Giverglede: Gleden var stor da Rørvik sanitetsforening fortalte at de ville gi en halv million kroner til nye Rørvik kirke tidligere denne uka. 

Jeg vil oppfordre dem til å forholde seg til reglene vårt landsstyre vedtar.

Grete Herlofson
NAMDALSAVISA

RØRVIK: I vedtektene til Norske Kvinners Sanitetsforening står det at «organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner».