Åpen dag på Svaberget: Fikk oppleve et settefiskanlegg i full produksjon

Nytt anlegg vil kunne produsere ti millioner smolt i året

Bindalslaks, som er Sinkaberg-Hansen sitt settefiskanlegg på Svaberget i Bindal, åpnet dørene for alle som ville innom å se og ikke minst lære litt om hva de driver med.

VISTE RUNDT: Gunnar Kvarsvik og de andre på Bindalslaks viste bygdefolket rundt på anlegget og fortalte om blant annet vaksinering av laks, og om hva de driver med i det daglige. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: – Det er egentlig to grunner til at vi gjør dette. For det første har det vært drift her siden 1985, og vi har aldri før hatt en åpen dag der naboer og andre interesserte har hatt muligheten til å komme innom, sier daglig leder Elling Bøkestad.