Gave som monner

NA-leder

Faksimile NA 11.12 2018 

«Sanitetsforeninga bør i stedet for refs få ros»

NAMDALSAVISA

Rørvik sanitetsforening får refs av generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Bakgrunnen er at den lokale sanitetsforeninga har gitt en halv million kroner til ei altertavle i nye Rørvik kirke. Sanitetsforeninga bør i stedet for refs få ros.


Rørvik sanitetsforenings gave blir ikke godt mottatt fra sentralt hold

– De bryter retningslinjene

Generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening sier gaven på en halv million til altertavle bryter med retningslinjene til organisasjonen.

 

Rørvik sanitetsforening med tidenes julegave til nykirka

Gir bort 500.000 kroner for finansiering av unik altertavle.


Generalsekretæren har nok sitt på det tørre når hun hevder at gaven ikke er innenfor retningslinjene til N.K.S. Blant annet skal organisasjonen være partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt. Foreninga ble stiftet i 1896. Av frivillige organisasjoner er det få som har bidratt mer til å støtte opp om velferdssamfunnet. Det står stor respekt av deres historie og hva de over 40.000 medlemmene bidrar med til lokalsamfunnet over hele landet i dag.

Det er sjelden det oppstår diskusjoner rundt gaver gitt av saniteten til lokale formål. Tankegangen i N.K.S. er at det er lokalforeningene som vet hvor skoen trykker mest. Rørvik sanitetsforening har gitt en utradisjonell gave, men medlemmene står samlet bak vedtaket om å støtte den nye kirka. Totalt har de fram til i dag bidratt med halvannen million kroner.

Historisk sett har det vært nære bånd mellom kystbefolkninga og kirka. Rørvik kirke hadde også en sentral betydning da hurtigruteskipet Sanct Svithun forliste i 1962. I 2012 ble den 116 år gamle kirka ødelagt i brann. Det ble satt en prosess, som skulle vise seg å bli lang og delvis smertefull, med å realisere et nytt kirkebygg. Men de kom i land og viknaværingene kan se fram til etter hvert å kunne tak i bruk ei flott kirke. Rørvik sanitetsforening vet hvor stor betydning det vil ha for et stort fellesskap.