Når snart tålegrensa på hvor mye produktiv skog som kan vernes

Mister viktig råstoff

Omkring en fjerdedel av alt råstoffet som kommer inn til sagbruket Moelven Van Severen i Namsos kommer fra Nordland. Nå frykter de at et storstilt skogvern på Helgeland skal begrense råstofftilgangen.

BEKYMRET FOR VIRKETILGANG: Daglig leder Knut Dreier på Moelven Van Severen og skogsjef Monica Grindberg på Statskog bekymrer seg over at vernet av produktivt skogareal kan true treindustrien. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er det nordligste sagbruket av noe størrelse, og vi tar imot tømmer fra blant annet Nordland. Årlig dreier det seg om cirka 50.000 kubikkmeter, sier daglig leder Knut Dreier ved Moelven Van Severen.