Antall månedsverk stiger i høy fart for Helse Nord-Trøndelag

Varsler lønnstiltak i 2019

Etter sommeren har månedsverkene i Helse Nord-Trøndelag steget til værs. I 2018 har lønnskostnadene kostet helseforetaket 4,2 millioner mer per måned sammenliknet med 2017.

LØNNSGALOPP: – Selv om vi fikk et godt resultat i november har vi en utfordring med tanke på utviklinga i månedsverkene som stadig øker. Denne trenden må vi få snudd så tidlig som mulig i 2019, sier leder for senter for virksomhetsstøtte og utvikling i Helse Nord-Trøndelag, Stein Erik Brevikås. 

Det er sikkert at vi trenger å bli færre ansatte på i helseforetaket.

Stein Erik Breivikås
NAMDALSAVISA

NAMSOS: For mens månedsverkene i første halvdel av 2018 lå på nivå med 2017 – har de vært vesentlig høyere etter sommeren.