Storbandmusikk er tøft

«Play it again, Sam»

Som tittelen, en av de mest feilsiterte filmutsagn gjennom tidene, henspiller på, blir man veldig lett hensatt til 1930- og 1940-tallets USA når musikerne i Namdal Storband drar i gang.

PRESIST OG VAKKERT: Hvis storbandmusikk ikke har trykk og presisjon er det ikke skikkelig storbandmusikk. Men Namdal storband leverte begge deler i fullt monn i helga. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: På en eller annen måte hører jul og storbandmusikk uløselig sammen.