– Pliktig å undersøke saken ytterligere

Nav opplyser at de hadde plikt til å undersøke saken ytterligere fordi firmaet Brit Helen Følstad jobbet i gikk konkurs like etter sykemeldingsdatoen.

SNUDDE: Nav Arbeid og ytelser i Molde, her representert ved avdelingsdirektør May Kristin Sildnes, snudde og Brit Helen Følstad har nå fått innvilget sykepenger.  Foto: HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN

NAMDALSAVISA

MOLDE: – I slike tilfeller skal vi etter utredningsplikten i folketrygdlovens paragraf 17 undersøke saken ytterligere. Det er vanlig praksis. I den forbindelse så vi at det var en familierelasjon mellom arbeidsgiver og den ansatte, sier avdelingsdirektør May Kristin Sildnes i Nav Arbeid og ytelser i Molde som er den instans innenfor Nav som har behandlet saken.