Åtte elever kom beruset på skoleball

Åtte elever helt ned i 14 år ble momentant heimsendt da de dukket opp beruset på skole-ballet til Namsos ungdomsskole.

HASTEMØTE: De satte seg ned for å diskutere situasjonen om alkoholbruk blant enkelte unge ungdommer tirsdag. Fra venstre: Stein Erik Granli fra politiet, rektor Marit Haukø på Høknes ungdomsskole, Roger Nilsen Sæthre fra oppvekstetaten, Hanne Lingen fra helsestasjonen, Merethe Vatn som er FAU-representant på Namsos ungdomsskole, slt-koordinator Cathrin Teistholmen Gulstad, Kirsti Klingen fra det kommunale foreldreutvalget og Grete Mo, rektor på Namsos ungdomsskole. 

Episoden vil få konsekvenser for elevene.

Grete Mo, rektor
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Skolen avholdt sitt årlige skoleball før jul sist torsdag, og ungdomsskoleelevene møtte opp i finstasen for å ha en hyggelig – rusfri – og festlig kveld med klassekamerater og andre elever.